14 kwietnia 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Indywidualne wsparcie psychologa dla uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. osób dorosłych, w tym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze maksymalnie 90 godzin.

Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090541,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-wsparcia-psychologa-dla-osob-doroslych.html