14 kwietnia 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Realizacja wsparcia w formie hipoterapii dla uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dzieci oraz osoby dorosłe, w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze maksymalnie 235 godzin.

Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090518,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-wsparcia-w-formie-hipoterapii.html