14 kwietnia 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na
realizację wsparcia z zakresu: Indywidualne wsparcie logopedy dla uczestników projektu „Nowe
wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze
maksymalnie 30 godzin

Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090387,zaproszenie-do-skladania-ofert-wsparcie-logopedy-dla-osob-doroslych.html