9 maja 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Realizacja wsparcia w formie dogoterapii uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dzieci oraz osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności  w wymiarze maksymalnie 170 godzin.

Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2102393,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-wsparcia-w-formie-dogoterapii.html