9 maja 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Realizacja wsparcia z zakresu komunikacji alternatywnej dla uczestnika projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dziecka niepełnosprawnego w wieku 11 lat w wymiarze maksymalnie 15 godzin.

Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2102414,zaproszenie-do-skladania-ofert-wsparcie-w-zakresie-komunikacji-alternatywnej.html