2 czerwca 2022

W związku z odwołaniem z dniem 16 maja 2022r. stanu epidemii i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, iż orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w dalszym ciągu zachowują swoją ważność do 60 dnia, od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.