3 czerwca 2022

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej pilnie poszukuje pełnoletniego i mobilnego (najlepiej z okolic Chełmka) wolontariusza do pomocy w opiece nad dziećmi dla zawodowej rodziny zastępczej. Zainteresowanych prosimy o kontakt: (33) 842 42 27 oraz 697 010 611