18 lipca 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu:

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy w wymiarze 30 godzin (1,5 godziny na jedno spotkanie).

Poniżej zamieszczono  link do niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2138872,rozeznanie-rynku-prowadzenie-grupy-wsparcia.html