22 sierpnia 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizacja wsparcia z zakresu: Prowadzenie grupy wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy w wymiarze 30 godzin (1,5 godziny na jedno spotkanie).

Poniżej w załączeni link do postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2152283,rozeznanie-rynku-prowadzenie-grupy-wsparcia.html