5 września 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu:

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy w wymiarze 30 godzin (1,5 godziny na jedno spotkanie).

Poniżej zamieszczono  link do niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2157558,zaproszenie-do-skladzania-ofert.html