7 września 2022

 

Dotyczy zaliczenia do 1 grupy podatkowej dzieci przebywające w pieczy zastępczej i rodziców zastępczych oraz PIT-0 dla rodzin 4+. W załączniku przedstawiamy interpretacje przepisów odnośnie PIT-0 dla rodzin zastępczych uzyskanych z Ministerstwa Finansów. 

PIT- 0 dla rodzin zastępczych – dokument do pobrania