5 października 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze łącznie maksymalnie 231 godzin. Usługa będzie realizowana dla:
a) dzieci oraz osób dorosłych doświadczających przemocy,
b) dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych,
c) dzieci oraz osób dorosłych doświadczających przewlekłego stresu.
Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2172068,zaprasza-do-skladania-ofert-na-psychologa.html