14 października 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo pedagogiczne dla dzieci i osób dorosłych w tym dla ofiar przemocy w wymiarze maksymalnie 151 godzin.

 

Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania.

lhttps://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2176379,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-pedagoga.html