1 grudnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  informuje, iż przystąpiło do realizacji programu organizowanego i finansowanego przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność-Aktywność- Mobilność”

Program ,,Dostępne mieszkanie” jest adresowany do osób z niepełnosprawnością. Ich celem jest wsparcie niezależności oraz ułatwienie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Więcej informacji zamieszczono w poniższych linkach:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/