13 marca 2023

Poszukujemy kandydata na stanowisko wychowawcy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Oświęcimiu.

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

Czas podjęcia pracy: kwiecień 2023r.

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
  2. Prawo jazdy kat B.

Zakres obowiązków: Praca opiekuńczo – wychowawcza z dziećmi powyżej 10 roku życia.

CV proszę przesyłać drogą elektroniczną, na adres : pow2@pcproswiecim.pl