29 marca 2023

Poniżej w załączniku zamieszczono ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego dla 25 dzieci w okresie od 01.04.2023r. do 31.03.2025r.”