31 maja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu poszukuje osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, który mieści się w Głębowicach.

Do głównych zadań osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich należy między innymi:

 • opieka nad dziećmi w miejscu zamieszkania oraz w innych miejscach wskazanych przez prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 • wsparcie pracy wychowawczej opiekunów zastępczych,
 • pomoc dzieciom w samoobsłudze,
 • pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i nauce,
 • organizacja czasu wolnego,
 • pomoc opiekunom zastępczym w dokonywaniu zakupów,
 • pomoc w utrzymaniu czystości w domu,
 • pomoc w przygotowywaniu posiłków,
 • pomoc w praniu i prasowaniu.

Wymagania konieczne

Osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich może być osoba, która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

Wymagania pożądane:

 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • komunikatywność,
 • zdyscyplinowanie i umiejętności organizacyjne.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń bądź Zespołem do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przy ul. Bema 4 w Oświęcimiu, tel. 33 842 42 27, tel. 697 010-611, e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl