23 listopada 2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla 15 uczestników ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi”
Szczegółowe informację  zawarte w poniższym linku.


https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2366148,otwarty-konkurs-ofert-prowadzenie-srodowiskowego-domu-samopomocy-typu-d.html