(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Author: Renata

Friendship-scenariusz do pracy z młodzieżą- relacje rówieśnicze

Friendship to program dla młodzieży, która ma problemy związane z zawieraniem znajomości oraz integracją z grupą. Skupia się na pracy z osobami, u których zostały zaobserwowane trudności w kontaktach ze środowiskiem rówieśników, przejawiające się brakiem serdeczności, agresją, brakiem zrozumienia, współpracy i akceptacji, izolowaniem się, niezdrową rywalizacją, pojawianiem się wyzwisk. Program ten powstał w oparciu o diagnozę zagrożenia niepożądanymi zachowaniami wśród młodzieży. Wybory, jakich dokonują młodzi ludzie, związane są z ich osobowością, uświadamianymi potrzebami oraz stylem życia, który się cały czas...

Freedom- scenariusz do pracy z młodzieżą – przemoc

Freedom to program dla młodzieży, która doświadczyła lub doświadcza różnych form przemocy, przez co jej poczucie wartości może być mocno zachwiane; ma problemyz radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, nie ufa osobom dorosłym, ma problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. Program skupia się na wskazaniu różnic pomiędzy konfliktem, agresją i przemocą. Podczas warsztatówmłodzież nauczy sięwyznaczania granic, budowania asertywnej postawy, pozna swoje prawa.  Program uczy rozpoznawać rodzaje przemocy, uczy określać granice tego, co jest i nie jest dopuszczalne; mówienia STOP. Odbiorcami warsztatów jest grupa młodzieży:...

PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". Informacja na stronie PFRON: http://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/rehabilitacja-kompleksowa-wykorzystaj-szanse/ Do kogo skierowany jest projekt? Rehabilitacja Kompleksowa to oferta skierowana do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą...

Opieka wytchnieniowa- rehabilitant Bobath

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opis przedmiotu zamówienia: Nauka rehabilitacji i rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym  metodą BOBATH w miejscu ich zamieszkania  w wymiarze do  100 h w ramach programu „ Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2021.  Cena  usługi  obejmuje koszt dojazdu  do uczestnika wraz z zabezpieczeniem środków ochronnych. rehabilitant BOBATH -2021...

Opieka wytchnieniowa- zaproszenie do składania ofert -Pobyt dzienny-2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie wsparcia społecznego w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia prowadzonym przez organizację pozarządowa i objęcie pomocą  4  niepełnosprawnych dzieci oraz 5 niepełnosprawnych  dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym   w wymiarze do 2 160  h w ramach programu „ Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2021.  Koszt  usługi  obejmuje : 1/ transport do ośrodka i z ośrodka 2/ opiekę wyspecjalizowanej kadry przez 5 godzin pobytu w ośrodku 3/ zapewnienie 1 posiłku dziennie 4/ zapewnienie materiałów do zajęć i terapii 5/zapewnienie środków ochrony...

Opieka wytchnieniowa – zaproszenie do składania ofert – pobyt całodobowy 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie wsparcia społecznego w ramach pobytu całodobowego  w ośrodku wpisanym do rejestru właściwego  Wojewody i objęcie pomocą  20  niepełnosprawnych  dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym   w wymiarze do 280 dni ramach programu „ Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2021.  Koszt  usługi  obejmuje : 1/ transport uczestnika z miejsca zamieszkania do ośrodka  i z powrotem 2/ opiekę wyspecjalizowanej kadry przez okres pobytu /pielęgniarki, terapeuci ,opiekunowie rehabilitanci ,psycholodzy/ 3/ zapewnienie  minimum 3 posiłków dziennie w tym diety dla osób tego...

Wspracie menstruacyjne dla nastolatek z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Oświęcimiu

  Akcja Fundacji Kulczyka - To nie może być temat tabu Do osób  obdarowanych dołączyły nasze dziewczyny. To nie tylko akcja pomocy rzeczowej ale edukacja o tym jak zadbać o siebie w tym wyjatkowym czasie dla każdej kobiety. Okresowa Koalicja chce, by dostęp do środków higieny menstruacyjnej był powszechny – by podpaski i tampony znalazły się w szkołach, domach dziecka, domach samotnej matki czy więzieniach. Chce upowszechniać temat menstruacji i zachęcać rodziców do edukowania dzieci. Zamierza namawiać producentów do wprowadzania na rynek...

2 kwietnia Światowy Dzień Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Spektrum autyzmu należy do zaburzeń neurorozwojowych. Charakteryzuje się trudnościami w inicjowaniu oraz utrzymywaniu relacji i komunikacji społecznej, a także ograniczonymi wzorcami zachowań oraz zainteresowań. Według Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce jest już ponad 400 tysięcy osób żyjących ze spektrum autyzmu. Światowy Dzień Autyzmu jest dla nas dniem szczególnym z uwagi na działalność jaką prowadizmy w ramach programów rządowych i projektów unijnych. Chcemy zwiększać świadomość nie tylko wśród ogólnej społeczności, ale również wśród pracodawców na temat...

Życzenia Świąteczne

  Zdrowych, ciepłych i rodzinnych świąt wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym życzy Dyrekotr wraz z Pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu....

Wielkość czcionki
Kontrast