(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Konkursy

Opieka wytchnieniowa – zaproszenie do składania ofert – pobyt całodobowy 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie wsparcia społecznego w ramach pobytu całodobowego  w ośrodku wpisanym do rejestru właściwego  Wojewody i objęcie pomocą  20  niepełnosprawnych  dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym   w wymiarze do 280 dni ramach programu „ Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2021.  Koszt  usługi  obejmuje : 1/ transport uczestnika z miejsca zamieszkania do ośrodka  i z powrotem 2/ opiekę wyspecjalizowanej kadry przez okres pobytu /pielęgniarki, terapeuci ,opiekunowie rehabilitanci ,psycholodzy/ 3/ zapewnienie  minimum 3 posiłków dziennie w tym diety dla osób tego...

Wielkość czcionki
Kontrast