(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Konkursy

Nabór na 1  stanowisko urzędnicze  – referenta w dziale Pomocy Instytucjonalnej  i Realizacji Świadczeń

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.)  nabór na 1  stanowisko urzędnicze  - referenta w dziale Pomocy Instytucjonalnej  i Realizacji świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. gen. Józefa Bema 4 Szczegółowe informacje w załącznikach.  znajdują się w załącznikach. Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze Oświadczenie Kwestionariusz osobowy    ...

Zapytanie ofertowe – pedagog

  Projekt „Pokonajmy kryzys” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0462/19   ROZEZNANIE RYNKU Opis przedmiotu zamówienia   Realizacja wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo pedagogiczne dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych, w wymiarze maksymalnie 550 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.   Warunki współpracy Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwca 2021 r. do 28. 02....

Zapytanie ofertowe – psycholog dla dzieci

  Projekt „Pokonajmy kryzys” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0462/19   ROZEZNANIE RYNKU Opis przedmiotu zamówienia   Realizacja wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci oraz osób dorosłych doświadczających przemocy w wymiarze 170 godzin  oraz trudności wychowawczych w wymiarze 200 godzin łącznie  maksymalnie 370 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.   Warunki współpracy Umowa...

Zapytanie ofertowe- psycholog

Projekt „Pokonajmy kryzys” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0462/19   ROZEZNANIE RYNKU Opis przedmiotu zamówienia   Realizacja wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo psychologiczne w środowisku dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających przewlekłego stresu                         w wymiarze 260 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.   Warunki współpracy Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwca 2021 r....

Zapytanie ofertowe – terapeuta par/terapeuta rodzin/terapeuta małżeństw

  Projekt „Pokonajmy kryzys” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0462/19   ROZEZNANIE RYNKU Opis przedmiotu zamówienia   Realizacja wsparcia z zakresu: Terapia małżeńska prowadzona przez 2 terapeutów dla osób dorosłych doświadczających trudności w związku małżeńskim/partnerskim w wymiarze maksymalnie 96 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.   Warunki współpracy Umowa cywilno-prawna w okresie od lipca do...

Wyniki naboru- pobyt dzienny -opieka wytchnieniowa- 2021

W dniu 28.05.2021r w wyniku naboru konkursowego ogłoszonego na realizację zadania pod nazwą  "świadczenie wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych w ramach pobytu w w dziennym ośrodku   finansowanego z Funduszu Solidarnościowego" wpłynęła 1 oferta organizacji pozarządowej -  Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Aktywności "Na Wirażu" ul. Bratków 16  43-300 Bielsko Biała . Oferta spełniała wymogi naboru  i z tą organizacją zostanie podpisana umowa  na realizację zadania dla 3 osób niepełnosprawnych  z terenu powiatu oświęcimskiego.  ...

Wielkość czcionki
Kontrast