(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”

      Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0036/20. Wzorem lat ubiegłych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 będzie realizował  projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”. Projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych...

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0036/20. Wzorem lat ubiegłych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 będzie realizował  projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”. Projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych...

Wielkość czcionki
Kontrast