• 14 stycznia 2022

    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo pedagogiczne dla dzieci i osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych z dziećmi w ...

  • 3 grudnia 2021

    https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2025588,rozeznanie-rynku.html

  • 30 czerwca 2021

    INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt „Pokonajmy kryzys" skierowany jest do osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi w tym dla: ofiar przemocy, osób u których występują konflikty małżeńskie/partnerskie, osób u ...