(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Opieka wytchnieniowa

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020

Powiat Oświęcimski przystąpił w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  Program jest kontynuacją I Edycji tegoż programu realizowanego przez PCPR w roku ubiegłym.

Na dwa złożone wnioski powiatu: pierwszy dotyczący specjalistycznego poradnictwa dla 60 opiekunów osób niepełnosprawnych i drugi dotyczący pobytu całodobowego dla 40 osób niepełnosprawnych w ośrodkach do tego przystosowanych powiat otrzymał dofinansowanie w 80% realizacji zadania w wysokości 87.264 zł tylko na specjalistyczne poradnictwo. Pomoc polegać będzie na wsparciu rodziców opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie poziomu ich kompetencji w nauce: pielęgnacji, prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, a także na pomocy psychologa i dietetyka w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia.

Pomocą mogą być objęci rodzice dzieci niepełnosprawnych, które w orzeczeniach mają spełnione łącznie wskazania z pkt 7i8 orzeczenia i opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności posiadający dodatkowo tzw. kartę FIM, czyli   ocenę lekarza w zakresie pomiaru niezależności funkcjonalnej. Liczba godzin bezpłatnego wsparcia wszystkich specjalistów w br. nie może przekroczyć 40 godzin, a rodzic lub opiekun może wybrać wszystkie formy wsparcia lub jedną z nich mieszcząc się w limicie godzin.

W załączeniu umieszczamy obowiązujące druki wniosków, które można składać osobiście lub drogą pocztową do realizatora, którym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu przy ul. Gen. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie potrzeby do PCPR w Oświęcimiu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 842 23 29 – opieka wytchnieniowa.

Wielkość czcionki
Kontrast