(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Akty Prawne/Programy

Statut/ Regulaminy/ Uchwały

Aby pobrać wybrany dokument, należy najechać kursorem na uchwałę,  pobrać ją  i zapisać w miejscu docelowym na komputerze.

  1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu                                                                                                   Uchwała Nr. 79/773/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dn. 24 kwietnia 2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
  2. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu Uchwala Nr. XLIII/397/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie połączenia Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu, POW w Kętach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
  3. Uchwały Nr IV/18/99 Rady Powiatu Oświęcimskiego z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
  4. Uchwały Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

UCHWAŁY 2021

  1. Uchwała Nr XXXI/269/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2021 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – Uchwała_Nr_XXVII_249_2020_z_dnia_16_12_2020_20e348

Programy : 

  1. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023- Uchwała_Nr_XXIV_216_2020_z_dnia_23_09_2020_2d18eb
  2. Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim- Uchwała_Nr_XXVII_247_2020_z_dnia_16_12_2020_c8178d
  3. Powiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Powiecie Oświęcimskim na lata 2021-2025-Uchwała_Nr_XXVII_248_2020_z_dnia_16_12_2020_d42312
  4. Powiatowy Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Powiecie Oświęcimskim- Uchwała_Nr_XXVII_249_2020_z_dnia_16_12_2020_20e348
  5. Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocyw Rodzinie na lata 2021-2025- Uchwała_Nr_XXVII_248_2020_z_dnia_16_12_2020_d42312
Wielkość czcionki
Kontrast