(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Akty Prawne

Aby pobrać wybrany dokument, należy najechać kursorem na napis pobierz i zapisać go w miejscu docelowym na komputerze.

  1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – pobierz
  2. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – pobierz 1 | pobierz 2
  3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym – pobierz
  4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – pobierz
  5. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – pobierz
  6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – pobierz
  7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – pobierz
  8. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych – pobierz
  9. Uchwały Nr IV/18/99 Rady Powiatu Oświęcimskiego z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
  10. Uchwały Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
Wielkość czcionki
Kontrast