Statut/ Regulaminy/ Uchwały

Aby pobrać wybrany dokument, należy najechać kursorem na uchwałę,  pobrać ją  i zapisać w miejscu docelowym na komputerze.

 1.  Uchwała nr 261/769/2021 z dnia 7 grudnia 2021 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
  Regulamin, schemat organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 2. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu Uchwała nr XXVI/234/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2020
  Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 3. Uchwała Nr XXXI/269/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2021 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – Uchwała_Nr_XXVII_249_2020_z_dnia_16_12_2020_20e348

Programy : 

 1. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023- Uchwała_Nr_XXIV_216_2020_z_dnia_23_09_2020_2d18eb
 2. Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim- Uchwała_Nr_XXVII_247_2020_z_dnia_16_12_2020_c8178d
 3. Powiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Powiecie Oświęcimskim na lata 2021-2025-Uchwała_Nr_XXVII_248_2020_z_dnia_16_12_2020_d42312
 4. Powiatowy Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Powiecie Oświęcimskim- Uchwała_Nr_XXVII_249_2020_z_dnia_16_12_2020_20e348
 5. Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocyw Rodzinie na lata 2021-2025- Uchwała_Nr_XXVII_248_2020_z_dnia_16_12_2020_d42312