Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu
ul. Bema 4
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 57 13, 697 030 321

Agata Cichopek
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu
agata.cichopek@pcproswiecim.pl

Joanna Saroska
Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu
joanna.saroska@pcproswiecim.pl

Obsługa administracyjno-biurowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
Marta Bartula
marta.bartula@pcproswiecim.pl

Martyna Radwan