(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Kętach

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  Nr 4 w Kętach

Koordynator- Wychowawca- Joanna Nowak Pietraszewska

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego dla 11 dzieci i młodzieży wieku od 10 r.ż do 25 r.ż

ul. 3 Maja 22/A

32-650 Kęty

tel. (033) 843-02-03, kom; 511 195 016

mail: pcpr.pow4kety@powiat.oswiecim.pl

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  Nr 5 w Kętach

Koodrynator- Wychowawca- Aleksandra Janeczko

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego  z miejsacami interwencyjnymi  dla 14 dzieci i młodzieży wieku od 10 r.ż do 25 r.ż

ul. 3 Maja 22/B

32-650 Kęty

tel. (033) 843-02-03, kom. 511 194 968

mail: pcpr.pow5kety@powiat.oswiecim.pl

Wielkość czcionki
Kontrast