(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach

Placówka opiekuńczo-wychowawcza mieści się w budynku usytuowanym w Kętach przy ul. 3-Maja 22. W placówce może zamieszkać 25 dzieci w wieku od 7 do 25 lat ( w sytuacji kontynuacji nauki – za zgodą dyrektora). Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom do czasu powrotu do rodziny naturalnej, a także podejmie pracę z rodziną dziecka. Zapewnia stały dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz medycznej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach

ul. 3 Maja 22
32-650 Kęty.
tel. (033) 843-02-03
pow.merytoryka@gmail.com

Wielkość czcionki
Kontrast