(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Wioska Dziecięca im. Janusza Korczaka w Rajsku

Fundacja „Bliżej Człowieka” prowadzi na zlecenie Powiatu Oświęcimskiego Wioskę Dziecięcą im. Janusza Korczaka w Rajsku, na terenie której funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego dla 36 dzieci, których celem jest:
1) wychowywanie dzieci w różnym wieku, w tym dorastających i usamodzielniających się,
2) umożliwienie wspólnego wychowywania się i opieki licznemu rodzeństwu,
3) współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.
4) stworzenie dzieciom warunków umożliwiających prawidłowy rozwój, szczęśliwie dzieciństwo, pomoc w zdobyciu wykształcenia tj. przygotowanie do samodzielnego życia po uzyskaniu pełnoletniości,
5) dbanie o potrzeby emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe i społeczne dziecka.

W placówkach tworzących Wioskę Dziecięcą zarówno wychowankowie, jak i wychowawcy mogą korzystać z pomocy zespołu pedagogicznego, obsługi administracyjnej, a także organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Wioska Dziecięca im. Janusza Korczaka w Rajsku

ul. Korczaka 34, Rajsko
32-600 Oświęcim
tel. (033) 843-08-41
www.blizejczlowieka.org.pl

Wielkość czcionki
Kontrast