Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr1 w Oświęcimiu jest placówką specjalistyczno- terapeutyczną  przeznaczoną dla sześciorga dzieci w wieku od 10 do 25 roku życia. Została utworzona 1 listopada 2021r. w budynku byłego Domu Dziecka w Oświęcimiu jako jedna z trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, wchodząc w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Specyfika placówki

Placówka przystosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Posiadamy  przestrzeń do organizowania zajęć i zabaw na terenie placówki. Wokół budynku znajduje się specjalistyczna infrastruktura sprzyjająca harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci i młodzieży.

Nasza placówka przygotowana jest do przyjęcia sześciorga wychowanków, w dwóch  trzyosobowych pokojach. W Placówce zatrudnionych jest sześcioro wychowawców oraz pedagog i terapeuta.

Nasza praca związana jest z zapewnieniem całodobowej opieki nad małoletnimi, wdrażaniem ich do czynności higieniczno-porządkowych, przygotowywaniem do konfrontacji z różnymi sytuacjami życiowymi tj. zakupy, przygotowywanie posiłków, zachowanie w miejscach publicznych (wizyty lekarskie, basen, parki rozrywki)oraz pomocą w nauce szkolnej i dbałością o rozwój psychofizyczny wychowanków.

Wychowankowie objęci są specjalistyczną opieką lekarską m.in. psychiatryczną, diabetologiczną, stomatologiczną, okulistyczną itp. Regularnie uczestniczą  w zajęciach rewalidacyjnych.

Dane szczegółowe

Koordynator – wychowawca: Agnieszka Urbańczyk
Adres:
ul. Krasickiego 14/1,
32-600 Oświęcim
Numer telefonu: (33) 842 26 54, 799 053 368
Adres e-mail: pow1@pcproswiecim.pl