Charakterystyka Placówki:                      

POW Nr 3 jest placówką całodobową typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 12 podopiecznych w wieku od 10ego do 25ego roku życia. Swoją działalność rozpoczęła 01 kwietnia 2022 r w miejsce przekształconego Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Głównym zadaniem Placówki jest zapewnienia dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych i społecznych.

Misja naszej Placówki

  • zaspokajanie potrzeb życiowych Wychowanków;
  • wszechstronny rozwój naszych Podopiecznych;
  • wychowanie w atmosferze wzajemnego szacunku, zaufania, tolerancji, prawdy i dobra;
  • zapewnienie warunków do nauki, odpoczynku i opieki psychologiczno – pedagogicznej;
  • stworzenie atmosfery domu rodzinnego;
  • praca z rodziną naturalną;
  • przygotowanie Podopiecznych do samodzielnego  życia i właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dane szczegółowe

Koordynator – Wychowawca: Gabriela Okrzesik
Adres:
ul. Krasickiego 14/3
32-600 Oświęcimiu
Adres e-mail: pow3@pcproswiecim.pl
Numer telefonu: (33) 842 26 54, 513 652 618