Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi  dla 14 dzieci i młodzieży wieku od 10 r.ż do 25 r.ż

Dane szczegółowe

Koordynator – Wychowawca: Aleksandra Janeczko
Adres:
ul. 3 Maja 22
32-650 Kęty
Numery telefonu: (033) 843-02-03, 511 194 968
Adres e-mail: pow5@pcproswiecim.pl