W ramach działań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej zapewniamy dostęp do specjalistycznego wsparcia:prawnego, pedagogicznego, psychologicznego.

W celu skorzystania z poradnictwa prosimy o kontakt telefoniczny:
33/ 841 15 95

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w realizacji działań podejmuje współpracę z niżej wymienionymi instytucjami:

 1. Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Chełmku, Zatorze, Brzeszczach, Grojcu, Przeciszowie, Polance Wielkiej, Osieku i Kętach;
 2. Domem Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu;
 3. Placówką Opiekuńczo -Wychowawczą w Kętach;
 4. Fundacją „Bliżej Człowieka” w Rajsku prowadzącą placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego – Wioskę Dziecięcą im. Janusza Korczaka w Rajsku;
 5. Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu;
 6. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Oświęcimiu;
 7. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzeszczach;
 8. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kętach;
 9. Poradniami Leczenia Uzależnień w powiecie;
 10. Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu;
 11. Szpitalem Powiatowym w Oświęcimiu;
 12. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu;
 13. Szkołami w powiecie;
 14. Przychodniami Rejonowymi w powiecie;
 15. Sądem Rejonowym Wydziałem III Rodzinnym i Nieletnich w Oświęcimiu.

Kontakt do instytucji pomocowych/wspierających:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Oświęcim ul. Dąbrowskiego 139
(33) 476 01 03

KraFOS Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
ul. Kapelanka 60, Kraków
(12) 421 22 88 | 504 704 933

KraFOS Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
ul. Okrzei 12/3, Oświęcim (Centrum Logopedyczno-Teraputyczne dla dzieci i dorosłych „Stokrotka”)
504 704 266

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Oświęcim
ul. Sobieskiego 15 B
(33) 847 90 00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu
ul. Beskidzka 100
(33) 846 64 27
(33) 846 64 37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
ul. Główna 125
(33) 845 82 03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 8
(33) 845 28 70

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku
ul. Staicha 1
(33) 846 13 39

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze
ul. Palimąki 2
(33) 8412 217

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach
ul. Mickiewicza 6
(32) 211 12 51

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Oświęcim
ul. Bema 4
(33) 843 11 62

Poradnia Leczenia Odwykowego
Oświęcim ul. Orzeszkowej 1
(33) 842 29 77

Komenda Powiatowa Policji
Oświęcim ul.Wyspiańskiego 2
(33) 847 52 00

Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Garbarska 1, Oświęcim
(33) 48 24 250 tel. czynny tylko w godzinach
od 18.00 do 8.00, a w święta całodobowo