13 kwietnia 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu język angielski dla uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dzieci, w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze maksymalnie 60 godzin.

Poniżej  zamieszczono link do  niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090167,zaproszenie-do-skladania-ofert-korepetycjie-z-jangielskiego.html