Osoby niepełnosprawne zgłaszające się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mogą otrzymać szeroki zakres wsparcia skierowanego do nich, m.in. wiele form dofinansowania ze środków PFRON.

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu działa również Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu.
W menu po prawej stronie zamieszamy więcej informacji o naszych działaniach.