Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Poszukujemy rodzin zastępczych

  • 1 lutego 2023

    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą ...

  • 18 stycznia 2023

    Powiat Oświęcimski po raz kolejny wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o przyznanie środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu dotyczącego wsparcia osób niepełnosprawnych „Asystent ...

  • 18 stycznia 2023

    Powiat Oświęcimski po raz kolejny wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o przyznanie środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu dotyczącego wsparcia osób niepełnosprawnych „Opieka ...