Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4
32-600 Oświęcim
Tel. (33) 842 23 29, (33) 842 42 27
pcpr@powiat.oswiecim.pl

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Bema 4
32-600 Oświęcim
Tel. (33) 476 01 03
Tel. kom. 510 – 374 – 573
oik@pcproswiecim.pl

Dyrektor (pokój 18)

Tomasz Bielecki
e-mail: tomasz.bielecki@pcproswiecim.pl

Zastępca Dyrektora (pokój 17)

Iwona Piwowarska – Zaręba
e-mail: iwona.zareba@pcproswiecim.pl

Sekretariat – Dziennik Podawczy (pokój )

Anna Klisiak – Sekretarka
tel.: (33) 842 23 29 wew. 106
e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl

POWIATOWY ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (pokój 1, 2, 3, 15)

 • Orzekanie o niepełnosprawności
 • Karty parkingowe
 • Legitymacje osób niepełnosprawnych

Agata Cichopek – Przewodnicząca Zespołu
Joanna Saroska – Sekretarz
Martyna Paszek – Referent
Marta Kram- Referent
Barbara Babrała- Pomoc Administracyjna

tel.: (33) 842 57 13
tel.: 697 – 030 – 321
e-mail: zo@pcproswiecim.pl

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ( pokój 5, 8, 9)

Wiesława Olejarz – Starszy Specjalista Pracy z Rodziną
Kamila Szpyt – Starszy Specjalista Pracy z Rodziną
Ewelina Grzybek – Pracownik Socjalny/Pedagog

tel.: (33) 476 01 03
tel.: 510 -374 – 573
e-mail: oik@pcproswiecim.pl

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (pokój 4)

 • Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Aktywny Samorząd

Joanna Serbeńska-Wacławek – Inspektor
Anna Noworyta – Inspektor
Anna Kotlarczyk – Pomoc Administracyjna

tel.: (33) 842 23 29 wew. 114
e-mail: rs@pcproswiecim.pl

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I REALZACJI ŚWIADCZEŃ (I piętro, pokój 21)

 • Świadczenia dla rodzin zastępczych Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
 • Pomoc dla osób usamodzielnianych
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Domy pomocy społecznej
 • Ośrodki wsparcia
 • Pomoc dla repatriantów, cudzoziemców oraz posiadaczy Karty Polaka

Małgorzata Kos – Kierownik
Wioletta Siedlarz – Pomoc Administracyjna
Klementyna Wysogląd – Pomoc Administracyjna
Joanna Chowaniec – Referent

tel.: (33) 842 23 29 wew. 105
tel.: 798 – 534 – 361
e-mail: pis@pcproswiecim.pl

ZESPÓŁ ds. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ (pokój 6, 7, 12)

 • Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla podopiecznych rodzinnej  pieczy zastępczej

Bożena Świerczek – Kierownik Zespołu
Monika Noworyta –  Starszy Pracownik Socjalny
Marta Kordas – Pracownik Socjalny
Sabina Nidecka – Koordynator Pieczy Zastępczej
Agnieszka Lubańska – Koordynator Pieczy Zastępczej

Justyna Kopeć – Psycholog
Halina Foks-Wysogląd – Pedagog

tel.: (33) 841 15 95
tel.: 697 – 010 – 611
e-mail: zpz@pcproswiecim.pl

DZIAŁ FINANSOWO – KADROWY (I piętro, pokój 24 )

Dominika Niemiec – Główny Księgowy
Sabina Nitka –  Księgowy
Renata Heród – Starszy  Inspektor
Agata Machniak – Pomoc administracyjna
Marta Kolber – Starszy Inspektor
Rafał Żabiński – Pomoc administracyjna

tel.: (33) 842 23 29 wew. 109
e-mail: fk@pcproswiecim.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – ORGANIZACYJNY (pokój 3, 20)

Elżbieta Kos – Konsultant
tel.: ( 33) 842 42 27 wew. 103
e -mail: elzbieta.kos@pcproswiecim.pl

Magdalena Ziemińska – Referent
tel.: 798 – 522 – 817
tel.: ( 33) 842 42 27 wew. 108
e-mail: ao@pcproswiecim.pl

Inspektor RODO

Piotr Karcz – Adwokat
tel.: 660-909-886