Nasze działania w ramach projektów społecznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mają na celu rozszerzać ofertę pomocową o dodatkowe formy wsparcia dla osób korzystających z usług Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

W menu po prawej stronie zamieszamy więcej informacji o naszych działaniach projektowych.