(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Organizacja

Dyrektor:

Tomasz Bielecki

e-mail: dyrektor.pcpr@powiat.oswiecim.pl

 

Zastępca Dyrektora:

Iwona Piwowarska – Zaręba

Pokój 6 - Sekretariat

Dziennik Podawczy

Anna Klisiak – Sekretarka

(33) 842 23 29 wew. 106
pcpr@powiat.oswiecim.pl

Pokój 1, 2, 3 i 15 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Karty parkingowe

Legitymacje dla osób z niepełnosprawnością

Agata Cichopek – Przewodnicząca Zespołu

Joanna Saroska – Sekretarz

Martyna Paszek – Referent

Marta Bartula- Referent

Barbara Babrała- Pomoc Administracyjna

Ewa Piętka- Pomoc Administracyjna

(33) 842 57 13
pcpr.zo@powiat.oswiecim.pl

Pokój 4 - Dział Rehabilitacji Społecznej

Dofinansowania PFRON

Aktywny Samorząd

Joanna Serbeńska-Wacławek – Inspektor/AKTYWNY SAMORZĄD

Anna Noworyta – Inspektor/ PFRON /BARIERY/TURNUSY REHABILITACYJNE

(33) 842 23 29 wew. 114
pcpr.rs@powiat.oswiecim.pl

Pokój 14 - Dział Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń

Świadczenia dla rodzin zastępczych Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Domy pomocy społecznej

Ośrodki wsparcia

Pomoc dla repatriantów, cudzoziemców oraz posiadaczy Karty Polaka

Realizacja PO WER „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe”

Żaneta Miler – Inspektor/ PLACÓWKI/500+/

Małgorzata Kos – Starszy Inspektor/RODZINY ZASTĘPCZE/

Wojciech Heród- Referent

Magdalena Gabryś- Referen/DPS/

(33) 842 23 29 wew. 105
(33) 842 23 29 wew. 108
pcpr.pis@powiat.oswiecim.pl

Pokój 5 - Gabinet terapeutyczny

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla podopiecznych rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Alicja Borowczyk – Pedagog

Joanna Niedoba – Psycholog

      Mariusz Twardowski – Psycholog

pcpr.pieczazastepcza@gmail.com

Pokój 7 - DYREKTOR

Dyrektor

Tomasz Bielecki

Pokój 8 - ZASTĘPCA DYREKTORA

zastępca dyrektora

Pokój 9 - Dział Finansowo-Administracyjny

Księgowość

Sprawy kadrowe

Zamówienia publiczne

Archiwum

Dominika Niemiec – Główny Księgowy

Renata Klimza – Starszy Księgowy

Renata Heród – Starszy  Inspektor/ Kadry/

Agata Machniak – Pomoc administracyjna / PFRON/

Marta Kolber – Starszy Inspektor / Kadry i płace/

Magdalena Ziemińska- Pomoc administracyjna/ Archiwum / Zamówienia Publiczne/

Sabina Nitka- Pomoc administracyjna / Środki trwałe

(33) 842 23 29 wew. 109

Pokój 12 - Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Bożena Świerczek – Kierownik Zespołu

Monika Noworyta – Pracownik Socjalny

Marta Kordas- Praownik Socjalny

Sabina Nidecka – Koordynator Pieczy Zastępczej

Agnieszka Lubańska – Koordynator Pieczy Zastępczej

(33) 841 15 95
pcpr.pieczazastepcza@gmail.com

Regionalny Program Operacyjny- POIK ul. Dąbrowskiego 139, Oświęcim

Realizacja RPO „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”

Renata Piekorz- Pracownik Socjalny

Agata Domalik – Pracownik Socjalny

(33) 843 70 58
pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl

Regionalny Program Operacyjny- POIK ul. Dąbrowskiego 139. Oświęcim

Realizacja RPO „Pokonajmy kryzys”

Katarzyna Tomska-Korzec – Pedagog

Monika Cygan – Pedagog

(33) 843 70 58
pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl

Pokój 4- Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

Elżbieta Kos – konsultant

( 33) 842 42 27

INSPEKTOR RODO

Inspektor RODO

Piotr Karcz – Radca Prawny

( 33) 842 42 27

Wielkość czcionki
Kontrast