Dyrektor:

Tomasz Bielecki
e-mail: tomasz.bielecki@pcproswiecim.pl

Zastępca Dyrektora:

Iwona Piwowarska – Zaręba
e-mail: iwona.zareba@pcproswiecim.pl

Dziennik Podawczy

Anna Klisiak – Sekretarka
tel.: (33) 842 23 29 oraz (33) 842 42 27
e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl

POWIATOWY ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • Orzekanie o niepełnosprawności
 • Karty parkingowe
 • Legitymacje osób niepełnosprawnych

Agata Cichopek – Przewodnicząca Zespołu
Joanna Saroska – Sekretarz
Martyna Paszek – Referent
Marta Kram – Podinspektor
Barbara Babrała – Pomoc Administracyjna

tel.: (33) 842 57 13 wew. 102
tel. kom.: 697 – 030 – 321
e-mail: zo@pcproswiecim.pl

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

 • Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Aktywny Samorząd

Joanna Serbeńska-Wacławek – Inspektor
Anna Noworyta – Inspektor
Anna Kotlarczyk – Pomoc Administracyjna
Karolina Kasperek – Pomoc Administracyjna

tel.: (33) 842 23 29 wew. 114
e-mail: rs@pcproswiecim.pl

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

 • Świadczenia dla rodzin zastępczych Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
 • Pomoc dla osób usamodzielnianych
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Domy pomocy społecznej
 • Ośrodki wsparcia
 • Pomoc dla repatriantów, cudzoziemców oraz posiadaczy Karty Polaka

Małgorzata Kos – Kierownik
Wioletta Siedlarz – Referent
Joanna Chowaniec- Referent
Klementyna Wysogląd – Pomoc Administracyjna

tel.: (33) 842 23 29 wew. 105
tel.: 798 – 534 – 361
e-mail: pis@pcproswiecim.pl

ZESPÓŁ ds. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 • Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla podopiecznych rodzinnej  pieczy zastępczej

Bożena Świerczek – Kierownik Zespołu
Monika Noworyta –  Starszy Pracownik Socjalny
Marta Kordas – Pracownik Socjalny
Sabina Nidecka – Koordynator Pieczy Zastępczej
Agnieszka Lubańska – Koordynator Pieczy Zastępczej


Justyna Kopeć – Psycholog
Halina Foks-Wysogląd – Pedagog

tel.: (33) 841 15 95 wew. 111, 116
tel.: 697 – 010 – 611
e-mail: zpz@pcproswiecim.pl

DZIAŁ FINANSOWO – KADROWY

Dominika Niemiec – Główny Księgowy
Sabina Nitka –  Księgowy
Agata Machniak – Księgowy
Rafał Żabiński – Młodszy Księgowy


Renata Heród – Starszy  Inspektor
Marta Kolber – Starszy Inspektor

tel.: (33) 842 23 29 wew. 109
e-mail: fk@pcproswiecim.pl

DZIAŁ PROJEKTÓW

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – ORGANIZACYJNY

Elżbieta Kos – Konsultant
tel.: ( 33) 842 42 27 wew. 103

Magdalena Ziemińska – Referent
tel.: 798 – 522 – 817
e-mail: ao@pcproswiecim.pl

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Wiesława Olejarz – Starszy Specjalista Pracy z Rodziną
Kamila Szpyt – Starszy Specjalista Pracy z Rodziną
Ewelina Grzybek – Pracownik Socjalny/Pedagog


tel.: (33) 476 01 03
tel.: 510 -374 – 573
e-mail: oik@pcproswiecim.pl

Inspektor RODO

Piotr Karcz – Radca Prawny
tel.: (33) 842 42 27