(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Organizacja

Dyrektor:

Renata Fijałkowska

Zastępca Dyrektora:

Bożena Bryg

Pokój 6 - Sekretariat

Dziennik Podawczy

Anna Klisiak – Sekretarka

(33) 842 23 29 wew. 106
pcpr@powiat.oswiecim.pl

Pokój 1, 2, 3 i 15 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Karty parkingowe

Legitymacje dla osób z niepełnosprawnością

Agata Cichopek – Przewodnicząca Zespołu

Michał Chrzan – Sekretarz

Martyna Paszek – Referent

(33) 842 57 13
pcpr.zo@powiat.oswiecim.pl

Pokój 4 - Dział Rehabilitacji Społecznej

Dofinansowania PFRON

Aktywny Samorząd

Joanna Saroska – Starszy Inspektor

Joanna Serbeńska-Wacławek – Inspektor

Anna Noworyta – Referent

(33) 842 23 29 wew. 114
pcpr.rs@powiat.oswiecim.pl

Pokój 5 i 14 - Dział Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń

Świadczenia dla rodzin zastępczych Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Domy pomocy społecznej

Ośrodki wsparcia

Pomoc dla repatriantów, cudzoziemców oraz posiadaczy Karty Polaka

Realizacja PO WER „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe”

Żaneta Miler – Inspektor

Małgorzata Kos – Inspektor

Anna Maj – Inspektor

Joanna Nycz – Inspektor

Agnieszka Czyżycka – Inspektor

(33) 842 23 29 wew. 105
(33) 842 23 29 wew. 108
pcpr.pis@powiat.oswiecim.pl

Pokój 8 - Gabinet terapeutyczny

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla podopiecznych rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Alicja Borowczyk – Pedagog

Joanna Niedoba – Psycholog

Ewelina Grzybek – Pedagog (Zastępstwo)

pcpr.pieczazastepcza@gmail.com

Pokój 9 - Dział Finansowo-Administracyjny

Księgowość

Sprawy kadrowe

Zamówienia publiczne

Archiwum

Danuta Sikora – Główny Księgowy

Jolanta Kwaśniak – Starszy Księgowy

Renata Heród – Inspektor

Dominika Niemiec – Starszy Księgowy

Jolanta Szymeczko – Starszy Inspektor

Marta Kolber – Inspektor

(33) 842 23 29 wew. 109

Pokój 12 - Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Bożena Świerczek – Kierownik Zespołu

Monika Noworyta – Pracownik Socjalny

Sabina Nidecka – Koordynator Pieczy Zastępczej

Mariusz Twardowski – Koordynator Pieczy Zastępczej

(33) 841 15 95
pcpr.pieczazastepcza@gmail.com

Pokój 13 - Regionalny Program Operacyjny

Realizacja RPO „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”

Magdalena Gabryś – Pracownik Socjalny

Anna Pastuszka-Fahie – Pracownik Socjalny

(33) 843 70 58
pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl

Wielkość czcionki
Kontrast