(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Organizacja

Dyrektor:

Tomasz Bielecki

Zastępca Dyrektora:

Iwona Piwowarska – Zaręba

Pokój 6 - Sekretariat

Dziennik Podawczy

Anna Klisiak – Sekretarka

(33) 842 23 29 wew. 106
pcpr@powiat.oswiecim.pl

Pokój 1, 2, 15 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

POWIATOWY ZASPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Orzekanie o niepełnosprawności

Karty parkingowe

Legitymacje osób niepełnosprawnych

Agata Cichopek – Przewodnicząca Zespołu

Joanna Saroska – Sekretarz

Martyna Paszek – Referent

Marta Bartula- Referent

Barbara Babrała- Pomoc Administracyjna
Tel: (33) 842 57 13
zo@pcproswiecim.pl

Pokój 4 - Dział Rehabilitacji Społecznej

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aktywny Samorząd

Joanna Serbeńska-Wacławek – Inspektor

Anna Noworyta – Inspektor

Anna Kotlarczyk – Pomoc Administracyjna

Tel:(33) 842 23 29 wew. 114
e-mail: rs@pcproswiecim.pl

Pokój 14 - Dział Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I REALZACJI ŚWIADCZEŃ

Świadczenia dla rodzin zastępczych Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Domy pomocy społecznej

Ośrodki wsparcia

Pomoc dla repatriantów, cudzoziemców oraz posiadaczy Karty Polaka

Realizacja PO WER „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe”

Małgorzata Kos – Kierownik

Wioletta Siedlarz – Pomoc Administracyjna

Wojciech Heród- Referent

Joanna Chowaniec – Pomoc Administracyjna

(33) 842 23 29 wew. 105
(33) 842 23 29 wew. 108
pis@pcproswiecim.pl

Pokój 5 - Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ZESPÓŁ ds. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla podopiecznych rodzinnej  pieczy zastępczej

Joanna Niedoba – Psycholog

     Halina Foks – Wysogląd – Pedagog

e-mail: zpz@pcproswiecim.pl

Pokój 7 - DYREKTOR

DYREKTOR

Tomasz Bielecki

e-mail: tomasz.bielecki@pcproswiecim.pl

Pokój 8 - ZASTĘPCA DYREKTORA

ZASTĘPCA DYREKTORA

Iwona Piwowarska- Zaręba

e-mail: iwona.zareba@pcproswiecim.pl

Pokój 9 - Dział Finansowo-Kadrowy

DZIAŁ FINANSOWO – KADROWY

Dominika Niemiec – Główny Księgowy

Sabina Nitka –  Księgowy

Renata Heród – Starszy  Inspektor

Agata Machniak – Pomoc administracyjna

Marta Kolber – Starszy Inspektor

Rafał Żabiński – Pomoc administracyjna

(33) 842 23 29 wew. 109

e-mail:fk.@pcproswiecim.pl

Pokój 12 - Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ZESPÓŁ ds. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Bożena Świerczek – Kierownik Zespołu

Monika Noworyta –  Starszy Pracownik Socjalny

Marta Kordas- Praownik Socjalny

Sabina Nidecka – Koordynator Pieczy Zastępczej

Agnieszka Lubańska – Koordynator Pieczy Zastępczej

(33) 841 15 95

e-mail: zpz@pcproswiecim.pl

Regionalny Program Operacyjny- POIK ul. Dąbrowskiego 139, Oświęcim

Realizacja RPO „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”

Joanna Niemiec – Pracownik Socjalny

(33) 843 70 58, 798 435 633

rp@pcproswiecim.pl

 

Regionalny Program Operacyjny- POIK ul. Dąbrowskiego 139. Oświęcim

Realizacja RPO „Pokonajmy Kryzys”

Pracownik Socjalny
(33) 843 70 58, 798 307 063
rp@pcproswiecim.pl

Pokój 3 - Dział Administracyjno-Organizacyjny

DZIAŁ ADMINISTARACYJNO – ORGANIZACYJNY

Elżbieta Kos – Konsultant

Magdalena Ziemińska – Pomoc Administracyjna

Tel: ( 33) 842 42 27 wew. 103

e-mail: ao@pcproswiecim.pl

INSPEKTOR RODO

Inspektor RODO

Piotr Karcz – Radca Prawny

( 33) 842 42 27

Wielkość czcionki
Kontrast