Domy Pomocy Społecznej kierują swoją pomoc do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach z placówką w Brzeszczach oferuje swoją pomoc w postaci postępowania rehabilitacyjnego w warunkach dziennego pobytu osobom z przewlekłą chorobą psychiczną, niepełnosprawnością intelektualną, które mają poważne trudności w życiu codziennym.

W menu po prawej stronie zamieszamy więcej informacji o naszych działaniach.