DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBRKU – DLA MĘŻCZYZN NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
ul. Ks. Ogińskiej 2
32-661 Bobrek
tel. (033) 846 44 04

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BRACI ALBERTYNÓW W BULOWICACH – dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
ul. Bł. Faustyny 4
32-652 Bulowice
tel. (033) 843 60 50

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ W ZATORZE – DLA KOBIET I MĘŻCZYZN NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
ul. Jana Pawła II 3
32-640 Zator
tel. (033) 841 22 39