Domy pomocy społecznej są placówkami całodobowego pobytu i funkcjonując zgodnie ze standardami określonymi dla tego typu placówek, zapewniają właściwy zakres usług, jednocześnie dbając o indywidualne potrzeby pensjonariuszy. Domy oferują szereg udogodnień, a wykwalifikowani pracownicy zapewniają każdemu mieszkańcowi odpowiednią opiekę i tworzą prawdziwie rodzinną atmosferę.

Starając się o pobyt w domu pomocy społecznej, należy złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce. Następnie decyzję kierującą do placówki i ustalającą opłatę za pobyt w niej wydaje właściwy organ gminy, natomiast o umieszczeniu w domu, z upoważnienia Starosty Oświęcimskiego, decyduje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. W przypadku braku wolnych miejsc w domu, osoba zostaje wpisana na listę osób oczekujących.