22 grudnia 2023

Poniżej w załączniku zamieszczono ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla 15 uczestników ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2024”

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2366148,otwarty-konkurs-ofert-prowadzenie-srodowiskowego-domu-samopomocy-typu-d.html