Od 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Decyzje w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia w województwie małopolskim będą wydawane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia można:

WYSŁAĆ ELEKTRONICZNIE poprzez  portal informacyjno-usługowy emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);

 WYSŁAĆ POCZTĄ na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków z dopiskiem na kopercie „ustalanie poziomu potrzeby wsparcia”;

 ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE:

–        w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu albo

–        w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim pod adresami (Kraków, ul. Basztowa 22) albo

–        w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, ul. Olszańska 5, II piętro pok. 221 C, parter pok. 18b.

W przypadku złożenia wniosku w Powiatowym Zespole zostanie on przesłany do Wojewódzkiego Zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Infolinia: w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia 12 39 21 420

Więcej informacji na temat świadczenia wspierającego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – świadczenie wspierające https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

Pliki do pobrania: