14 kwietnia 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Realizacja zajęć z zakresu terapii behawioralnej dla uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze maksymalnie 105 godzin.

Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090494,zaproszenie-do-skladania-ofert-dotyczacej-terapii-behawioralnej.html