(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

Jeżeli jesteś opiekunem niepełnosprawnego dziecka do lat 16, które ma we wskazaniach orzeczenia o niepełnosprawności:

  1. konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji  oraz
  2. konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia  rehabilitacji i edukacji

lub

opiekunem dorosłej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, któremu lekarz wyda kartę oceny pacjenta poniżej 40 pkt w skali Barthel możesz skorzystać  z usług bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego:

  1. psychologa
  2. dietetyka
  3. rehabilitanta
  4. pielęgniarki

świadczonego w miejscu zamieszkania klienta, bądź w miejscu wskazanym przez organizatora usług. Usługi dla opiekunów są bezpłatne.

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ul. Bema 4  po wniosek lub pobierz wniosek ze strony PCPR. Wnioski można składać od sierpnia 2019r., a usługi świadczone będą do 31.12.2019r.

Wsparcie finansowe dla klientów pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego w 80% i środków własnych powiatu w 20%.

Opieka wytchnieniowa w powiecie oświęcimskim

Powiat Oświęcimski w bieżącym roku przystąpił do rządowego programu pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa”. Program kierowany jest do dzieci niepełnosprawnych i dorosłych osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub ich opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.  Środki finansowe na potrzeby programu pochodzą z dwóch źródeł: Solidarnościowego Funduszu wsparcia Osób Niepełnosprawnych  i środków własnych powiatu oświęcimskiego w stosunku 80% -20% .

W bieżącym roku powiat ma do dyspozycji 174.000 zł i planuje objąć pomocą około 350 osób z niepełnosprawnością z tego:

  • 250 rodziców / opiekunów dzieci ,którzy spełniają wskazania do długotrwałej opieki w związku ze sprawowaną opieką nad osobą ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji z ustalonym znacznym stopniem  niepełnosprawności. Dodatkowym wymogiem programu jest karta oceny stanu pacjenta wg tzw. Skali Barthel wypełniona przez lekarza specjalistę.
  • 100 dorosłych osób  ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wymagane są: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz z kartą oceny lekarza  stanu pacjenta wg skali Barthel.

Powiat w ramach tzw. Modułu III świadczyć będzie wyłącznie  usługi polegające na specjalistycznym poradnictwie w zakresie wsparcia psychologicznego, nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Wnioski o pomoc z zaznaczeniem  formy wsparcia i zakresie godzinowym  należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Oświęcim, ul. Bema 4 osobiście lub za pośrednictwem poczty począwszy od lipca br.

Inne formy pomocy  zgodnie z programem polegające na świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia, bądź domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi oraz w ramach pobytu całodobowego  zapewniają  gminy w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Pobierz wniosek
Wielkość czcionki
Kontrast