9 maja 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX.
Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Szczegóły dostępne pod poniższym linkiem
https://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/8018