12 marca 2020

[edgtf_button size=”medium” type=”solid” text=”Pobierz dokument” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”https://pcproswiecim.pl/wp-content/uploads/2020/03/ograniczenia-wirus.doc” target=”_blank” color=”” hover_color=”” background_color=”” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]

 

Zarządzenie kierownika działu pieczy zastępczej instytucjonalnej

z dn. 11.03.2020r

ws wprowadzenia szczególnych  środków  ostrożności

dla Domu Dziecka w Oświęcimiu i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, wprowadzonych na okres od 12  do 25 marca 2020r  w związku  z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

  1. W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych , wprowadza się dla obu placówek czasowe ograniczenia w zakresie:

a/  odwiedzin  dzieci w placówce,

b/ zwolnień dzieci poza placówkę,

na okres od 12 do 25 marca 2020r.

 

  1. W uzasadnionych przypadkach , za zgodą kierownika pieczy lub koordynatora, jedno z rodziców lub innych bliskich dziecku osób, może odwiedzić dziecko w placówce, w wydzielonym dla tego celu miejscu, znajdującym się poza strefą mieszkania dzieci.

 

  1. Na czas zagrożenia epidemią ustala się i znakuje oddzielne wejścia do placówki przeznaczone tylko dla dla wychowanków i oddzielne dla osób odwiedzających i pozostałych interesantów.

 

  1. W czasie weekendowych pobytów starszych wychowanków w domach, zaleca się opiekunom zachowanie szczególnych środków ostrożności i nadzoru nad dziećmi polegającymi głównie na:

–  unikaniu dużych skupisk ludzkich( wielkopowierzchniowe sklepy, galerie handlowe itp. ),

– przestrzeganiu dokładnego mycia rąk przez dziecko zaraz po powrocie do  domu  lub  placówki,

-zachowania bezpiecznej ( 1-1,5 metra) odległości od osób kaszlących i kichających,

-stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu( zakrywanie ust i nosa, mycie rąk).

 

  1. Rekomenduje się nawiązanie przez koordynatorów kontaktu z lekarzem rodzinnym w celu ustalenia potrzeby wspomagania odporności dzieci w czasie zagrożenia epidemią koronawirusa, suplementami witamin.

 

  1. Zaleca się, aby posiłki przygotowywane w placówkach były komponowane zgodnie z piramidą żywienia opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), bogate w warzywa i kiszonki, sporządzane z małą ilością cukru i soli.

 

  1. Zaleca się wprowadzenie szczególnych zasad higienicznych polegających na codziennej dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń najczęściej używanych, a w szczególności sanitariatów, aneksów kuchennych, podłóg , klamek, włączników. Itp.

 

8.W okresie zawieszenia zajęć szkolnych, za organizację zajęć dla wychowanków odpowiadają  wychowawcy w poszczególnych placówkach,  z zachowaniem zasady  ograniczania ryzyka zakażenia.

 

  1. W związku z zagrożeniem epidemią , zwolnienia wychowanków poza placówkę podlegają ograniczeniom, co do ilości i czasu zwolnienia, decyzje w tej sprawie każdorazowo podejmuje wychowawca pełniący dyżur.