31 marca 2021

Indywidualne poradnictwo psychologiczne w środowisku dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych w wymiarze 135 godzin oraz przewlekłego stresu w wymiarze 30 godzin

 

Rozeznanie_psycholog_wychowawcze_stres_POIK