15 kwietnia 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie wsparcia społecznego w ramach pobytu całodobowego  w ośrodku wpisanym do rejestru właściwego  Wojewody i objęcie pomocą  20  niepełnosprawnych  dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym   w wymiarze do 280 dni ramach programu „ Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2021.  Koszt  usługi  obejmuje :

1/ transport uczestnika z miejsca zamieszkania do ośrodka  i z powrotem

2/ opiekę wyspecjalizowanej kadry przez okres pobytu /pielęgniarki, terapeuci ,opiekunowie rehabilitanci ,psycholodzy/

3/ zapewnienie  minimum 3 posiłków dziennie w tym diety dla osób tego wymagających

4/ zapewnienie  zajęć  z zakresu kinezyterapii i ćwiczeń ogólnousprawniających

5/ zapewnienie noclegów w pokoju 1 lub dwuosobowym z dostępem do sanitariatów

5/zapewnienie środków ochrony osobistej

opieka wytchnieniowa – pobyt całodobowy 2021