20 maja 2021

Informacja o wyborze oferty

W związku z ogłoszonym naborem na składanie ofert  na realizację zadania wynikającego z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego  dla 20 klientów niepełnosprawnych na pobyt całodobowy wyłoniono jako realizatora usługi Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TRI VITA z Porąbki posiadającą wpis do rejestru Wojewody  Sląskiego .