1 czerwca 2021

W dniu 28.05.2021r w wyniku naboru konkursowego ogłoszonego na realizację zadania pod nazwą  „świadczenie wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych w ramach pobytu w w dziennym ośrodku   finansowanego z Funduszu Solidarnościowego” wpłynęła 1 oferta organizacji pozarządowej –  Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Aktywności „Na Wirażu” ul. Bratków 16  43-300 Bielsko Biała .
Oferta spełniała wymogi naboru  i z tą organizacją zostanie podpisana umowa  na realizację zadania dla 3 osób niepełnosprawnych  z terenu powiatu oświęcimskiego.